Prejst priamo na:

Nachádzate sa tu:

Hlavný obsah:

Ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto vaše údaje spracovávame výlučne na základe právnych predpisov (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke. 

NA AKÚ DLHÚ DOBU BUDÚ VAŠE ÚDAJE ULOŽENÉ?
Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlasu) a/alebo písm. f) (oprávneného záujmu) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje spracovávame, pokiaľ je to potrebné, počas celého trvania obchodného vzťahu (od prípravy, počas trvania a až do ukončenia zmluvy) a okrem toho v ďalšom období v súlade so zákonnými požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na dokumentáciu, jej uchovávanie a archiváciu.

Spracované osobné údaje sa používajú na štatistické účely, ako aj na účely prevádzky, zabezpečenia a optimalizácie webových stránok. 

Ak pri zbere informácií (napr. v súvislosti s vyhlásením o súhlase) nie je výslovne uvedená žiadna lehota ich ukladania, vaše osobné údaje budú vymazané (alebo anonymizované), ak už nie sú potrebné k splneniu účelu  ich uchovávania a neexistujú žiadne zákonné požiadavky na ich uchovávanie (napr. povinnosti na ich uchovávanie vyplývajúce z ustanovení obchodných a daňových právnych predpisov). Údaje sa neposkytujú tretím stranám s výnimkou ich poskytovania spoločnostiam podnikateľskej skupiny Forster v rámci Európskej únie výlučne na účely spracovania Vašej žiadosti.

Súbory cookies
Na našej webovej stránke sa využívajú tzv. súbory "cookies", aby vám uľahčili využívanie webovej stránky. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení len po dobu vašej návštevy na našej webovej stránke a v závislosti od nastavenia vášho prehliadača sa pri zatvorení prehliadača zase vymažú. Cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby automaticky akceptovala cookies. Ukladanie cookies však môžete deaktivovať alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás upozornil na to, že súbory cookies sú odosielané. Pri deaktivácii cookies môže byť funkčnosť týchto webových stránok  obmedzená.

Niektoré súbory cookies zostávajú uložené v pamäti vášho koncového zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú, rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte ich len v jednotlivých prípadoch. 

Web-analýza
Táto webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics, služby webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ( "Google") Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači, a ktoré umožňujú analyzovať, ako využívate webové stránky. Informácie vygenerované súbormi cookie o využívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale okamžite sa skracuje a pseudonymizuje. Tým je možná len hrubá lokalizácia.Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky a vytváranie reportov o aktivitách na internetových stránkach pre prevádzkovateľov internetových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s využívaním webových stránok a internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google Inc. Ukladaniu súborov cookies však môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemôžete využívať v plnej miere všetky funkcie tejto webovej stránky. Využívaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich údajov zozbieraných spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Autorské práva 
Obsah tejto webovej stránky, najmä zobrazené produkty a poskytované údaje sú chránené autorským zákonom. Kompletný obsah ani časť obsahu sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmie rozmnožovať a/alebo zverejňovať.

Ručenie/Odkazy na iné webové stránky 
Táto webová stránky bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť, že všetky obsiahnuté informácie budú správne a presné. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto webovej stránky je vylúčená. Ak sa na tejto webovej stránke nachádzajú odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, nepreberá Forster žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Zodpovednosť nesú výhradne príslušní poskytovatelia.

Vaše práva 
V zásade máte práva na informovanie o zbieraných údajov, ich opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos, zrušenie a odmietnutie súhlasu k ich ukladaniu. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo, ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Dňa 25.05.2018

Ochrane osobných údajov pdf (331 kB)
 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: 

E-Mail: datenschutz@forster.at

spät nahor